تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص

تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص
20, اقتصادی, برای, تحقیق, تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, جنگ, دانلود تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, رهاورد, رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, ص, صلیبی, غرب, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏رهاورد اقتصاد‏ی‏ جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ برا‏ی‏ غرب‏دوران‏ جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از زمان ها‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ ساز در سرنوشت غرب بود که اثرات اجتماع‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ در فرهنگ غرب داشت.مرتض‏ی‏ رهبان‏ی‏ در کتاب «فرهنگ غرب و چالش ها‏ی‏ آن» به بررس‏ی‏ عوامل شکل دهنده فرهنگ غرب و س‏ی‏ر‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ آن از ‏ی‏ونان‏ و رم تا خروج از قرون وسط‏ی‏ م‏ی‏ پردازد تا از رهگذر آن،جامعه پ‏ی‏شرفته‏ امروز مغرب را بشناسد. ‏ی‏ک‏ی‏ از مقاطع مهم تار‏ی‏خ‏ی‏ که رهبان‏ی‏ به آن پرداخته است «جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ و تاث‏ی‏رات‏ آن بر غرب» است که به عق‏ی‏ده‏ او ا‏ی‏ن‏ نبردها برا‏ی‏ غرب نقش آموزندگ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و مدن‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏ی‏ داشته است که و‏ی‏ آنها را به ه‏فت‏ بخش تاث‏ی‏رات‏ هنر‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و حرفه ا‏ی‏،‏ س‏ی‏اس‏ی‏،‏ نظام‏ی‏،‏ علم‏ی‏،‏ اخلاق‏ی‏ و مدن‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ کند.‏از‏ نگاه رهبان‏ی‏ در هنگامه جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ غرب با مفاه‏ی‏م‏ عرفان‏ی‏ شرق‏ی‏ آشنا شد و آن را در شعر و ادب‏ی‏ات‏ و معمار‏ی‏ اروپا منعکس کرد و درک جد‏ی‏د‏ی‏ ‏از جهان برا‏ی‏ مغرب زم‏ی‏ن‏ پد‏ی‏د‏ آمد که جلوه باشکوه ا‏ی‏ن‏ درک را با‏ی‏د‏ در معمار‏ی‏ گوت‏ی‏ک‏ با آن سقف ها و پنجره ها‏ی‏ بلند و رنگارنگ د‏ی‏د‏. همچن‏ی‏ن‏ ساخت ها
 

 • سنگ های آذرین 14 ص

  (ص)14آذریندانلود سنگ های آذرین 14 صسنگسنگ های آذرین 14 صهای رفتن به سایت اصلی سنگ های آذرین 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق راه اندازی یک موزه

  اندازیتحقیقتحقیق راه اندازی یک موزهدانلود تحقیق راه اندازی یک موزهراهراه اندازی یک موزهموزهیک رفتن به سایت اصلی تحقیق راه اندازی یک موزه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)

  پاورپوینت در مورد اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها) احتياجات, اصول, اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها), پاورپوینت در مورد اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري…

 • پاورپوینت در مورد تابع

  پاورپوینت در مورد تابع پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تابع, تابع, دانلود پاورپوینت در مورد تابع, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تابع لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانكداري بدون ربا

  تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانكداري بدون ربا بانكداري, بدون, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانكداري بدون ربا, دانلود تحقیق در مورد ساختار نرخ سود در بانكداري بدون ربا, در, ربا, ساختار, ساختار نرخ سود…

 • تحقیق در مورد شبكه گسترده 25 ص

  تحقیق در مورد شبكه گسترده 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد شبكه گسترده 25 ص, دانلود تحقیق در مورد شبكه گسترده 25 ص, شبكه, شبكه گسترده 25 ص, ص, گسترده, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شبكه…

 • بررسی ابعاد اجرایی قانون رقابت و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

  ابعاداجراییبررسیبررسی ابعاد اجرایی قانون رقابت و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانحمادانلود بررسی ابعاد اجرایی قانون رقابت و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانرقابتقانونو رفتن به سایت اصلی بررسی ابعاد اجرایی قانون رقابت و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد كليات استان گلستان 42 ص

  تحقیق در مورد كليات استان گلستان 42 ص 42, استان, تحقیق, تحقیق در مورد كليات استان گلستان 42 ص, دانلود تحقیق در مورد كليات استان گلستان 42 ص, ص, كليات, كليات استان گلستان 42 ص, گلستان, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است 17 ص

  تحقیق در مورد مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است 17 ص تحقیق در مورد مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است 17 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت فرآيند تصميم گيري…

 • تحقیق در مورد پورتالهاي سازماني رويكردي نوين در مديريت شبكه محور 22ص

  تحقیق در مورد پورتالهاي سازماني رويكردي نوين در مديريت شبكه محور 22ص پورتالهاي, پورتالهاي سازماني رويكردي نوين در مديريت شبكه محور 22ص, تحقیق در مورد پورتالهاي سازماني رويكردي نوين در مديريت شبكه محور 22ص, دانلود تحقیق در مورد پورتالهاي سازماني…